Referenciák (válogatás)


 • Kiviteli tervezés
  • Több mint 1000 db hőközpont generál kiviteli tervezése, melyek jelentős része szolgáltatói hőközponti szétválasztáshoz és teljes felújításhoz kapcsolódik.
  • Több mint 100 km forróvíz távvezeték kiviteli tervezése, engedélyezése korszerű, közvetlen földbe fektetett, vagy hagyományos vezetési móddal DN25-től DN800-as méretig.
  • Kazánházi átalakítások tervezések.
  • FŐTÁV Zrt. által fűtött mintegy 2000 lakás szekunder oldali korszerűsítésének kiviteli tervezése az ÖKO-Plusz program keretében.
  • A budapesti Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány területén létesült gázmotoros blokkfűtőerőmű tervezése.
  • A budapesti Merényi Gusztáv Kórházban épült gázmotoros blokkfűtőerőmű tervezése.
  • Oroszlányi Erőmű hőkiadás átalakításának kiviteli tervei.
  • Budapest független távhőkörzeteit összekapcsoló stratégiai gerincvezetékek részeként DN700-DN800 dimenziójú, 3,5 km nyomvonal hosszúságú szakaszának kiviteli tervezése.
  • A Heim Pál Gyermekkórház 1 km hosszúságú távhő bekötővezetékének, hőközponti rekonstrukciójának, primer telepi távhűtési hálózatának kiviteli és engedélyezési tervezése.
 • Távhőrendszeri vizsgálatok, tanulmányok, kapcsolódó kiviteli tervek
  • Miskolc távhőrendszerének és fűtőművének komplex elemzése.
  • FŐTÁV Zrt. távhőrendszereinek teljeskörű hidraulikai vizsgálata.
  • Pécs város távhőrendszerének, távlati hőellátásának, gőzrendszerének átfogó vizsgálata, mintegy 150 db hőközpontja részleges korszerűsítésének kiviteli tervezése.
  • Oroszlány távhőrendszere ~30 MW-nyi bővítésének tanulmány és kiviteli tervei.
  • Gázmotoros beruházások megvalósíthatósági műszaki-gazdasági vizsgálata (8 db összesen 80 MW).
  • Biomassza tüzelésű fűtőmű létesítési lehetőségeinek vizsgálata Oroszlány város területén.
  • Miskolci Távhőrendszer geotermikus energiával történő ellátására vonatkozó műszaki-, gazdaságossági tanulmányterv.
  • Románia, Zilah város fűtőerőműve létesítési lehetőségei.
  • A távhőrendszer tranziens vizsgálatára alkalmas szimulációs modell elkészítése, amely tartalmazza a Tahi új szivattyúállomást (szivattyú és visszacsapó szelep), az Újpesti Erőmű keringetését és nyomástartását, valamint szükség szerinti fogyasztói pontot, mint merev alrendszeri csomópontot.
 • Pályázatok készítés és kapcsolódó kiviteli tervezés
  • Kecskeméten az Akadémia körúti és a Szultán utcai távhőkörzetek kooperációs távvezetékének kiviteli és engedélyezési tervezése és a beruházásra vonatkozó KEOP–2011-5.4.0 pályázata műszaki-, gazdaságossági megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, a pályázati dokumentáció összeállítása.
  • A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Futó utcai kazánházában biogázmotoros erőtelep létesítésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, pályázat összeállítása.
  • Kazincbarcikán 2xDN400-as méretű távhő gerincvezetéki rekonstrukció KEOP pályázat és kiviteli tervdokumentációjának készítése.
  • Váci primer távhővezetéki rekonstrukció KEOP pályázata és kiviteli tervdokumentációjának kidolgozása.
  • Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása az oroszlányi, kecskeméti, kazincbarcikai, péti, távhőrendszerekben, vonatkozó KEOP pályázattal és kiviteli tervdokumentációval.
 • Távhőellátó társaságok vagyonértékelése
  • Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő távhővagyon Komtávhő Zrt-be apportálásának előkészítéseként a távhővagyon felértékelése, valamint a 2008-ban elvégzett vagyonértékelésének aktualizálása.
  • Debreceni Távhőszolgáltató Zrt. Távhő vagyonának átértékelése.
  • Pécs és Oroszlány városok távhőrendszerének vagyonértékelése.
 • Fővállalkozás
  • Miskolc, Tatár utcai fűtőmű hőátadó állomás és teljes vízelőkészítő berendezés tervezése, kivitelezése.
  • A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Tatár utcai fűtőművében lemezes hőcserélős hőátadó állomás kivitelezése.
© Reál-Energo Csoport®  |  Telefon/Fax: 354-1992, 354-1993, 354-1942  |  E-mail: real-energo@real-energo.hu  |  Adatvédelem