A közelmúlt eseményei

Kedves Barátaim!

Engedjétek meg, hogy röviden tájékoztassalak benneteket az utóbbi évek eredményeiről!

A REÁL-ENERGO Csoport szakmai vezetése nagyon korán, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt felismerte, hogy a hagyományos energetikai megoldások mellett egyre nagyobb jelentőségűek a megújuló energiák felhasználási megoldásai.

Ezt az utat Megrendelőinkkel közösen azóta is, egymást erősítve járjuk.

Külön aktualitást ad ennek a témának az, hogy a két legjelentősebb megújuló távhő hőforrást a közelmúltban adták át ünnepélyes keretek között.

A kecskeméti biomassza fűtőmű esetében 2012-től, azaz több mint egy évtizedet átölelve végeztük a TERMOSTAR kollektívájával együtt a projekt folyamatos fejlesztését, egészen az átadásig.

A kaposvári biomassza fűtőmű létesítése során tervellenőri, illetve részleges tervezési feladatokat láttunk el.

Engedjétek meg, hogy az elmúlt évek szakmai sikereiről röviden tájékoztassalak benneteket kiemelve a megújuló beruházásokat.

Országos jelentőségű biomasszás létesítmények

 • A kecskeméti 5 + 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű koncepció- és engedélyezési tervének elkészítése, engedélyeztetése. A projekthez kapcsolódóan a Szultán utcai Fűtőmű átalakításának kiviteli tervezése, valamint a biomassza-tüzelésű fűtőmű és a Szultán utcai Fűtőmű közötti ~2,5 km hosszú DN350 méretű, és a Széchenyivárosi Fűtőmű és a Rudolfkert közötti ~3 km hosszú DN300 méretű távhővezeték engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Társaságunk végezte a szükséges közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációinak elkészítését, továbbá a KEOP, KEHOP pályázati dokumentációk kidolgozását, amelyek megalapozták a beruházás finanszírozhatóságát.
 • A kaposvári biohőtermelő létesítése keretében a 2 x 7,5 MW teljesítményű faapríték kazánt tartalmazó fűtőmű teljeskörű tervfelülvizsgálata és a megvalósítása során tervezői, szakértői támogatása, valamint egy 800 t/h-s szivattyúállomás kiviteli tervezése.

Geotermikus projektek

Társaságunk egyre több geotermikus projektben vesz részt, amely kierjed a rendszerek előkészítésére, rendszerek bővítésére új távhőkörzetek becsatlakoztatásával, illetve geotermikus termelői oldal újabb termelő kutjának rendszerbe állítására.

Miskolc

 • A rendszer megvalósíthatósági vizsgálata.
 • A megépült geotermikus rendszer bővítése:
  • 1xDN350 méretű, 3,5 km nyomvonal hosszú hőtávvezeték,
  • 16 MW-os hőátadó állomás.
 • Engedélyezési és kiviteli tervek elkésztése geotermikus gáztalanítóra.
 • Kútrendszeri átalakítás engedélyezési és kiviteli tervezése.
 • Miskolc szigetüzemű hő körzetének geotermikus rendszerbe kapcsolása.
 • Robert Bosch miskolci telephelyén geotermikus energetikai koncepcióterv elkészítése.

Győr

 • Győri geotermikus kút és gáztalanító rendszer komplett engedélyezési és kiviteli tervezése:
  • hőátadó állomás,
  • 2xDN400 méretű, közelítőleg 4 km nyomvonal hosszú primer hőtávvezeték,
  • visszasajtoló kút,
  • Győr-Szol – hőátadó állomás,
  • AUDI – hőátadó állomás.
 • Mosonmagyaróváron geotermikus hőhasznosítás (~4,5 MW) engedélyezési és kiviteli tervezése (gáztalanító, hőhasznosító, primer és szekunder oldali távhővezetékek, visszasajtolás, távhőrendszeri csatlakoztatás, rendszerbe illesztés).

Közép-Magyarország:

 • Turai geotermikus kiserőmű hőhasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.
 • Geotermikus kút mobil tesztrendszer kiviteli terveinek elkészítése.

Délkelet-Magyarország

 • Berettyóújfalu,
 • Mezőkovácsháza,
 • Derecske,
 • Konyár

geotermikus hőellátásának koncepciótervei.

Délnyugat-Magyarország

 • A tabi Koppány-Völgye Tanuszoda geotermikus hőellátásának kiviteli tervezése.

A REÁL-ENERGO Csoport közelmúltbeli további tervezési projektjei

 • KVGM-100-as típusú forróvíz-kazán füstgáz visszavezető rendszere fejlesztésének megkezdése GYŐR-SZOL-lal közösen a füstgáz NOx csökkentése érdekében
 • 15 MW teljesítményű gőz/forróvizes hőátadó állomás, amellyel a gőzkazánok hőjét a távhőrendszerbe lehet hasznosítani, csökkentve ezzel a forróvíz kazán csúcsteljesítményét.
 • 3 MW teljesítményű gázmotoros kiserőmű engedélyezési és kiviteli tervezése
 • Szilárdsági ellenőrzése ROHR2-vel
 • Gáz tüzelőanyagú 40 MW-os fűtőmű engedélyezési és kiviteli tervezése
 • Budapesti távhővezetéki fejlesztésekre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 7 projekt helyszínen.
 • Változó tömegáramú hőközpontok kiviteli tervezése.

A REÁL-ENERGO Csoport közreműködésével 2022-2023-ban megvalósult pályázati támogatású beruházások

 • A „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 számú projekt keretében megvalósult szolgáltatói hőkörzet szétválasztás, távhővezetéki tender- és engedélyezési dokumentáció elkészítése, valamint a kazánházi rekonstrukció tervezése.
 • „Biomassza tüzelésű fűtőmű megvalósítása és a kecskeméti távhőrendszerbe integrálása (KEHOP-5.3.4-21-2021-00003)” tárgyú projekthez 5 + 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű koncepció- és engedélyezési tervének elkészítése, valamint engedélyeztetése. A projekthez kapcsolódóan a Szultán utcai Fűtőmű átalakításának kiviteli tervének elkészítése, valamint a biomassza-tüzelésű fűtőmű és a Szultán utcai Fűtőmű közötti ~2,5 km hosszú DN350 méretű, és a Széchenyivárosi Fűtőmű és a Rudolfkert közötti ~3 km hosszú DN300 méretű távhővezeték engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.
 • Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. KEHOP5.3.1.-17. támogatási konstrukciójú projektje egy új, korszerű 8 MW teljesítményű kondenzációra is alkalmas kazán beépítésére kapott támogatás keretében valósult meg. Mind a pályázati dokumentáció elkészítését, mind az engedélyezési tervezést társaságunk végezte.
 • A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. társaságunk szakértői közreműködésével a KEHOP-5.3.1-17 támogatási konstrukció keretében támogatást nyert „Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren” c. pályázatával. A projekt három részből áll, szolgáltatói hőközpont megszüntetésekhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakításokból, piacbővítő beruházásokból és jelenleg földgáztüzelésű kazánnal ellátott épületcsoport távhőre csatlakozásából.
 • A „Kaposvári Biohőtermelő (KBH) létesítése (KEHOP-5.3.4-21-2021-00002)” elnevezésű projekt tervfelülvizsgálói és műszaki, szakértői támogatási tevékenysége.

A REÁL-ENERGO Csoport közelmúltbeli városi koncepciótervei

Az elmúlt évbeli fosszilis energia árrobbanás hatására több városi energetikai koncepciót dolgoztunk ki a földgáz függőség csökkentésére:

2022 második felében a fosszilis energiahordozók, köztük a földgáz világpiaci ára kiugróan magas értéket ért el, amely hosszútávon is a korábbi világ piaci ár többszörösén stabilizálódott. A hazai távhőrendszerekben termelt hő jelentős része még mindig fosszilis alapú, ezért a drasztikusan megemelkedett árak rendkívül hátrányosan érintették a távhőszolgáltatókat, illetve a fogyasztókat.

 • 2022 őszén az egri távhőrendszer távhőszolgáltatója az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. megbízta társaságunkat, hogy egy tanulmányterv keretében vizsgálja meg az egri távhőrendszer hőforrásoldalának megújuló energiaforrásokkal való fejlesztésének lehetőségét, figyelembe véve a meglévő gázmotoros kiserőmű működését. A koncepciótervben értékeltük a távhőrendszer jelenlegi állapotát, megvizsgáltuk Eger város helyszíni adottságai alapján, hogy a megújuló energiaforrások közül (biomassza, geotermikus energia, napenergia, szennyvíziszap, biogáz, szőlővenyige, SRF/RDF) mely alkalmazása nyújthat műszaki és gazdasági szempontból releváns megoldást. Az egyes megújuló energiaforrás értékelésére, összehasonlítására egyszerűsített, dinamikus gazdasági számításokat végeztünk, amely alapjául a Társaságunk által készített, jövőbeni energiapiaci helyzet prognózisa szolgált.
 • EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása címmel az egész Európai Uniót átölelő program indult, amely települések energetikai projektfejlesztéseit támogatja. Az EUCF harmadik fordulójának magyar díjazottjai között szerepelt Szekszárd városa is, aki támogatást kapott éghajlatvédelemmel kapcsolatos beruházási koncepció elkészítésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízta társaságunkat a Szekszárd város távhőszolgáltatási stratégiájának elkészítéséhez szükséges koncepcióterv kidolgozásával. A tanulmány bemutatja a város jelenlegi távhőszolgáltatási rendszere hőtermelői oldalát, majd javaslatot tesz a hatékony távfűtési rendszer kritériumának teljesítésére. A tanulmányterv alapján a szekszárdi távhőellátás és Szekszárd város energetikailag fejlődési pályára állítható, elősegítve a távhőszolgáltatás hosszútávú versenyképességét, a meglévő rendszerek gazdaságos működtetését, a környezet védelmét és az energiagazdálkodás fejlesztését.
 • A Tatabánya Erőmű Kft. és a Tatabányai Szolgáltató Zrt. megbízásából elkészítettük két ütemben a „A tatabányai távhőhálózat részletes hidraulikai elemzése, valamint az erőművi berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata” című részletes tanulmánytervet, amely célja további új fogyasztók távhőhálózatra csatlakozási lehetőségének vizsgálata. A tatabányai távhőrendszer teljesíti a hatékony távfűtési rendszer kritériumát, ezért a fosszilis energiahordozók világpiaci árának emelkedése kedvezően hatott a távhőszolgáltatás megítélésére. A kidolgozott tanulmányterv értékeli a jelenlegi erőművi hőkiadó rendszert és a távhővezetékhálózatot, illetve meghatározza távhőrendszer jelenlegi hidraulikai jellemzőit, hidraulikai határait. A koncepcióterv javaslatot tesz a távhőrendszer minden egyes alrendszerének fejlesztési lehetőségeire, amelyek megvalósításával kihasználható a tatabányai távhőrendszer tartaléka.

Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben megjelent „TÁVFŰTÉSI INFRASTRUKTÚRA ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK” című pályázati kiírásra 6 pályázat elkészítésében közreműködhettünk. A pályázatok elbírálása forrás hiány miatt egyelőre nem zárult le, de amennyiben a támogatási összeg ismételten rendelkezésre áll, a beruházások elindulhatnak.

Kedves Üzletfeleim, Barátaim, remélem, hogy a jövőben is sok hasonló projektben tudunk együttműködni.

Baráti üdvözlettel: Lakatos Tibor igazgató

Budapest, 2023. november 3.