Távhőrendszeri vizsgálatok, tanulmányok, kapcsolódó kiviteli tervek

  • Miskolc távhőrendszerének és fűtőművének komplex elemzése.
  • FŐTÁV Zrt. távhőrendszereinek teljeskörű hidraulikai vizsgálata.
  • Pécs város távhőrendszerének, távlati hőellátásának, gőzrendszerének átfogó vizsgálata, mintegy 150 db hőközpontja részleges korszerűsítésének kiviteli tervezése.
  • Oroszlány távhőrendszere ~30 MW-nyi bővítésének tanulmány és kiviteli tervei.
  • Gázmotoros beruházások megvalósíthatósági műszaki-gazdasági vizsgálata (8 db összesen 80 MW).
  • Biomassza tüzelésű fűtőmű létesítési lehetőségeinek vizsgálata Oroszlány város területén.
  • Miskolci Távhőrendszer geotermikus energiával történő ellátására vonatkozó műszaki-, gazdaságossági tanulmányterv.
  • Románia, Zilah város fűtőerőműve létesítési lehetőségei.
  • A távhőrendszer tranziens vizsgálatára alkalmas szimulációs modell elkészítése, amely tartalmazza a Tahi új szivattyúállomást (szivattyú és visszacsapó szelep), az Újpesti Erőmű keringetését és nyomástartását, valamint szükség szerinti fogyasztói pontot, mint merev alrendszeri csomópontot.