Előadói részvétel a MaTáSzSz Online Akadémia – TávHő Tudás előadás sorozatban

A MaTáSzSz a távhőipari tagozati tagvállalati igényekre figyelemmel indította útjára a  MaTáSzSz Online Akadémia – TávHő Tudás elnevezésű e-learning képzést, amelyről rövid ismertetőnkben szeretnénk hírt adni.

A kezdeményezés a szakmai területen jelentkező folyamatos kihívásokkal való megbirkózáshoz nyújt segítséget. A naprakészség, a tudás egyre nagyobb értékkel bír, ugyanakkor a tanulásra fordított idő-, és akár pénz egyre csökkenő mértékben áll rendelkezésünkre, így a hagyományos oktatási forma sok esetben nem járható út. Az elektronikus távoktatás – e-learning – ezekre a problémákra kínál hatékony megoldást, szem előtt tartva, hogy a gyorsaság és költséghatékonyság ne menjen az oktatás minőségének rovására.

A tagvállalatok hathatós segítségével és bevonásával állt össze az első előadássorozat hőközponti témakörben, amely iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozott a tagvállalatok által kitöltött kérdőívek alapján. Társaságunk ügyvezetője, aki egyben a MaTáSzSz Távhőipari Tagozat elnöke is kiemelkedően fontosnak tartotta az előadás sorozatban történő részvételt. Hőközpontok tervezése címmel személyesen tartott előadást, amelyben a tevékenységünk során felmerülő, leggyakrabban előforduló problémákat és megoldási javaslatokat foglalta össze.

A heti-kétheti rendszerességgel jelentkező, egyenként 30 perc terjedelmű előadásokhoz kiegészítő tananyag is készült, amelyek elérhetőek a MaTáSzSz honlapján, az előadások pedig később visszanézhetőek. Az előadások közben interaktív formában lehetőség van azonnali választ kapni a témához kapcsolódó kérdésekre, illetve az előadások után kérdőíves formában felmérésre kerül, hogy mennyire volt érthető, hasznos az adott téma kapcsán készült oktatási anyag.

Az első e-Learning sorozat lezárult, és a MaTáSzSz Iroda megtartotta sorsolást a MaTáSzSz Online Akadémia – TávHő Tudás online képzés nyereményjátékban azon résztvevők között, akik az előadások legalább 50 százalékán részt vettek, és helyesen válaszolták meg az előadásokat követő kvíz kérdéseket. Talán a kiemelkedően magas létszámú, rendszeres részvétel is hozzájárulhatott ahhoz, hogy társaságunk 3 tagja is nyereményben részesült: ketten a kiemelt nyeremények nyertesi, akik meghívást kaptak a MaTáSzSz 2019-es tavaszi konferenciájára, egy kolléganőnk pedig a Danfoss által felajánlott ajándékcsomag nyertese.