Tájékoztatás a REÁL-ENERGO Kft. szolgáltatási palettájának bővüléséről

A REÁL-ENERGO Kft. 20 éves működése kezdetétől foglalkozik a távhőszolgáltatás és más energetikai területeken teljes körű projektfejlesztéssel (előkészítés, tervezés, műszaki vezetés, stb.). Kiemeljük a KEOP/KEHOP pályázatok, továbbá azok megalapozásául szolgáló műszaki-gazdaságossági megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozását, a kapcsolódó tervezői és mérnökszolgálat biztosításával. Örömmel szeretnék hírt adni társaságunk személyi állományában az elmúlt évben bekövetkezett pozitív változásokról, amelynek eredményeként jelentősen bővülő szakértői, tervezői létszámmal, és egy nemrég beszerzett, a magyar piacon csupán néhány cég által alkalmazott, tervezést segítő szoftver nyújtotta szolgáltatással állunk továbbra is megrendelőink rendelkezésére.

Kapacitásunk folyamatosan növekszik, szolgáltatási tevékenységünk bővül, amelynek egyik kiemelt, új elemét, a ROHR2 programot szeretnénk figyelmükbe ajánlani, amely kifejezetten csővezetékek szilárdsági vizsgálatainak elvégzésére, optimalizálásra került kifejlesztésre, figyelembe véve az előreszigetelt, közvetlenül talajba fektetett csövek szendvics szerkezetét, a megtámasztás módját, a párnázást, a különféle terheléseket, a szállítandó anyag jellemzőit.

A magyarországi tervezőirodák közül csak néhányan rendelkeznek a szoftverrel, amelyek közül a távhőrendszerekkel kapcsolatos tervezések területén társaságunk szakmai tapasztalata kiemelkedő.

A cégünket jellemző, jelentős és eredményes szakmai múltra építkező szakértelem, az általunk birtokolt szerzői jogok, licence jogok, referenciák továbbra is a szakterületünk elismert piacvezetőjeként pozícionálja a társaságot, amelyet az elégedett ügyfélkör és a több mint 20 éves piaci jelenlét bizonyít.

Ízelítő a ROHR2 képességeiről

Háromdimenziós csővezetékek és vázszerkezetek statikus és dinamikus elemzése.

 • Statikus terhelési viszonyok gerincvezetékek és elágazások metszeti mennyiségének kiszámítása lineáris határfeltételek esetén;
 • Statikus terhelési számítások elvégzése nem lineáris határfeltételek esetén (súrlódás emelkedés);
 • Speciális dinamikus számítások elvégzése, például földrengések esetére;
 • Dinamikus terheléses esetek kiszámítása.

A számítási modell geometriája és topológiája mellett a következő információk is szerepelnek:

 • az elemek flexibilitása,
 • határértékek,
 • terhelések.

Számos modellezhető terhelési állapot.

A program elemtára gyakorlatilag az összes aktuális csővezetéki szabványt ismeri, így lehetővé téve a valóság minél pontosabb leképezését.

Figyelembe vehetők a szerelvények nem elhanyagolható tömege, könnyen modellezhetők a különböző csőcsatlakozások, csőalátámasztások.

Legfontosabb különbség más programokkal szemben, hogy kizárólag a ROHR2 programban lehet modellezni a közvetlenül földbe fektetetett, szendvics szerkezetű csővezetékeket is.

A talajviszonyoknak a csőre gyakorolt ellenállását nemlineáris jelleggörbékkel lehet figyelembe venni tengelyirányú, vízszintes, továbbá a cső középvonalához képest felfelé és lefelé irányuló mozgásokhoz.

Ezeket a nemlineáris jelleggörbéket a felhasználó közvetlenül meghatározhatja, vagy meghatározhatók az AGFW 09/2000 vagy KRUISMAN talajparaméterek szerint.

A jellemző görbék meghatározásához az EN 13941:2009 szabvány szerinti talajparamétereket kell megadni:

 • A földréteg magassága a cső felett, h
 • A talajvíz mélysége a földfelszíntől, Hw
 • A talaj fajsúlya a talajvíz felett, g
 • A talaj fajsúlya a talajvíz alatt, gA
 • A talaj súrlódási szöge, f
 • Súrlódási tényező
 • Maximális rugalmas tengelyirányú elmozdulás
 • Talaj típusa (laza homok, sűrű homok, út)
 • Műanyag védőcső tulajdonságai (megengedett hosszanti és nyírási feszültségek)
 • Purhab szigetelés tulajdonságai (megengedett hosszanti és nyírási feszültségek)
 • Tágulási párnavastagsága, ha van, mm
 • Tágulási párna jellege
 • Tágulási hatás iránya

A programmal elvégezhető minden olyan statikus és dinamikus vizsgálat, amely megelőzi az üzemeltetés során fellépő meg nem engedett csődeformációkat, terheléseket. Meghatározhatók a legideálisabb alátámasztási helyek, az alátámasztások típusai, a feszültség és az alakváltozás mértékének figyelembe vételével, amelyeket egy példán keresztül mutatunk be.

1. ábra: 3D modell

2. ábra: Feszültség-eloszlás a megengedhető feszültséghez viszonyítva

3. ábra: Deformáció